grus
Line separator

SENTRALE

MOTTAKSANLEGG FOR OVERSKUDDSMASSER PÅ JÆREN

Siste nytt.

Målsetninger:

Bedre ressurs-utnyttelse

Lavere klima-avtrykk

Økt gjenvinning

Like konkurranse-vilkår

IMG_3465.JPG

OM PROSJEKTET

Det skapes store mengder overskuddsmasser på Jæren. For å kunne gjenvinne mer av massene og dermed redusere mengden massene som deponeres, redusere klimaavtrykk og øke bærekraft for massehåndtering i regionen ønsker man å etablere ett eller flere mottaksanlegg for gjenbruk og gjenvinng av overskuddsmasser fra bygge og anleggsprosjetker. 

Last ned informasjon

Vi ønsker å holde involverte og interessenter informert. Her kan du laste ned relevant informasjon.

Bli kjent med oss

Rogaland Fylkeskommune er prosjekteier. Norconsult AS og Haver Advokatfirma utfører prosjektet.

hagejord