Økt fokus på håndtering av rene bygge- og anleggsmasser

Fylkesmannen i Rogland har gjort en kartlegging av massefyllinger i Rogaland etter forespørsel fra Miljødirektoratet. For Rogaland sin del er det et problem av vedtak om håndtering av bygge- og anleggsmasser blir gjort i mange små enkeltsaker. Fylkesmannen i Rogaland ønsker å bidra til mer gjenvinning av disse massene.


Les hele saken hos Fylkesmannen: https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Miljo-og-klima/Forureining/ynskjer-ei-betre-handtering-av-reine-bygge--og-anleggsmassar/

20 visninger

Siste innlegg

Se alle

Statusoppdatering februar 2021

Siden workshopen som ble gjennomført i mai 2020 har det blitt jobbet videre med prosjektet. Siden dette har følgende blitt utført: Møter med entreprenører, pukkverk/gjenvinningsanlegg, bransjeforening

Gi innspill til masseoversikt

Nå I første fasen av prosjektet har vi tenkt å innhente data til en total masseoversikt. Vi ønsker å kartlegge hvilke overskuddsmasser som antas vil genereres fremover, fordelt på forskjellige massefr

Workshop gjennomført 27. mai

Formålet med workshopen var å tidlig få innspill til prosjektet fra bransjen om utfordringer, muligheter og hensyn som må tas for å lykkes med prosjektet. På grunn av corona-situasjonen ble samlingen