Line separator

PROSJEKT-
GRUPPEN

Stig Harald Lund

Rådgiver

Rogaland Fylkeskommune

+ 47 90 92 15 03

Ida Nilsson

Ass. oppdragsleder

Norconsult AS

+ 47 48 31 20 99

Kristian Mejlgaard Ulla

Oppdragsleder

Norconsult AS

+ 47 45 40 48 56

Ingrid Klynderud

Fagansvarlig plan og areal

Norconsult AS

+ 47 90 26 77 74

Elisabeth Nygård

Advokat, fagansvarlig juridisk modell

Haver Advokatfirma

+ 47 51 77 00 50

Sven Anders

Drangsholt

Advokat, fagansvarlig eierskaps og driftsmodeller

Haver Advokatfirma AS

+ 47 48 13 96 60

Petter Knap

Rådgiver anleggsgjennomføring

Hakka AS (innleid til Norconsult AS)

+ 47 480 32 978

Jakob Eldøy

Oppdragsmedarbeider plan

Norconsult AS

+ 47 48 21 07 90

Linda Egeland

Advokat

Haver Advokatfirma

+ 47 91 76 54 86